Sistem kvaliteta

U periodu od 17. do 19. maja 2023. godine, na Kopaoniku, u organizaciji Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, održava se 25. Nacionalni i 11. Međunarodni naučno stručni skup „SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST“. Tom prilikom je mr Zoran Nikolić, direktor Instituta Vatrogas, dobio Zahvalnicu za doprinos rada Asocijaciji.

Nagrada „Kapetan Miša Anastasijević“

Institut Vatrogas dobitnik nagrade ”Kapetan Miša Anastasijević” za kvalitet usluga U  Rektoratu Novosadskog univerziteta dana 28. novembra 2022. godine održana je svečanost dodele nagrade ”Kapetan Miša Anastasijević” za stvaraoce sa područja AP Vojvodine. Prigodne reči dobrodošlice uputio je Branislav Mamić, ističući da je Privredna komora Vojvodine već više od dve decenije pokrovitelj projekta “Put ka…

„Oskar kvaliteta“ 2021.

U okviru 30. Foruma kvaliteta 2021. održanog 9. i 10. novembra već 27. godinu po redu povodom Svetskog dana kvaliteta i Evropske nedelje kvaliteta, uručene su nagrade za poslovnu izvrsnost – “OSKAR KVALITETA” 2021. Nagrade se dodeljuju u organizaciji Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i pod…

NOVO ZOP REŠENJE

Dana 26.04.2021. godine Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova dodelio je Institutu Vatrogas Rešenje za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima druge I treće kategorije ugroženosti od požara u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge I…

„QAL 2“ I „AST“

Kontinualna merenja emisije tokom perioda rada stacionarnih izvora zagađivanja vrše operateri automatskim mernim sistemom kojim se osiguravaju podaci o koncentraciji i masenom protoku zagađujućih materija. Ispravnost uređaja za kontinualno merenje emisije obezbeđuje se ispunjavanjem zahteva standard SRPS EN 14181 I ispitivanjima koja su definisana ovim standardom. Institut Vatrogas, kao ovlašćeno pravno lice za merenje emisije,  sprovodi…

MONITORING ZEMLJIŠTA

Dana 05.08.2020. godine od Ministarstva zaštite životne sredine Institut Vatrogas je dobio rešenje: 1) za obavljanje poslova monitoringa koji se odnose na uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka zemljišta; 2) za obavljanje poslova monitoringa koji se odnose na karakterizaciju zemljišta na nivou tipa i 3) za procenu stepena ugroženosti zemljišta na osnovu analiziranih parametara i indikatora, odnosno…

ISPITIVANJE OTPADA

U „Službenom glasniku RS“, br. 14/2020 od 21. februara objavljeno je obnovljeno ovlašćenje Instituta Vatrogas za ispitivanje otpada i to za: 1) uzorkovanje otpada po metodama utvrđenim srpskim standardima, međunarodno priznatim standardima ili drugim dokumentovanim važećim metodama; 2) karakterizaciju otpada (fizička, fizičko-hemijska i biološka ispitivanja otpada) radi klasifikacije otpada za prekogranično kretanje, tretman I odlaganje u…