Sistem kvaliteta

U periodu od 17. do 19. maja 2023. godine, na Kopaoniku, u organizaciji Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, održava se 25. Nacionalni i 11. Međunarodni naučno stručni skup „SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST“. Tom prilikom je mr Zoran Nikolić, direktor Instituta Vatrogas, dobio Zahvalnicu za doprinos rada Asocijaciji.