ISPITIVANJE OTPADA

U „Službenom glasniku RS“, br. 14/2020 od 21. februara objavljeno je obnovljeno ovlašćenje Instituta Vatrogas za ispitivanje otpada i to za: 1) uzorkovanje otpada po metodama utvrđenim srpskim standardima, međunarodno priznatim standardima ili drugim dokumentovanim važećim metodama; 2) karakterizaciju otpada (fizička, fizičko-hemijska i biološka ispitivanja otpada) radi klasifikacije otpada za prekogranično kretanje, tretman I odlaganje u…