„QAL 2“ I „AST“

Kontinualna merenja emisije tokom perioda rada stacionarnih izvora zagađivanja vrše operateri automatskim mernim sistemom kojim se osiguravaju podaci o koncentraciji i masenom protoku zagađujućih materija. Ispravnost uređaja za kontinualno merenje emisije obezbeđuje se ispunjavanjem zahteva standard SRPS EN 14181 I ispitivanjima koja su definisana ovim standardom. Institut Vatrogas, kao ovlašćeno pravno lice za merenje emisije,  sprovodi…