MONITORING ZEMLJIŠTA

Dana 05.08.2020. godine od Ministarstva zaštite životne sredine Institut Vatrogas je dobio rešenje: 1) za obavljanje poslova monitoringa koji se odnose na uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka zemljišta; 2) za obavljanje poslova monitoringa koji se odnose na karakterizaciju zemljišta na nivou tipa i 3) za procenu stepena ugroženosti zemljišta na osnovu analiziranih parametara i indikatora, odnosno…