NOVO ZOP REŠENJE

Dana 26.04.2021. godine Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova dodelio je Institutu Vatrogas Rešenje za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima druge I treće kategorije ugroženosti od požara u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge I…