O nama - istorijat

Godine 1989. osnovan je VATROGAS sa ciljem da bude privredni činilac koji će u punoj meri dati svoj doprinos razvoju grada. U prvim danima poslovni akcenat  je stavljen na oblast zaštite od požara. Delatnost se zatim proširuje čitavim spektrom poslova iz oblasti zaštite na radu. Sledeći korak u razvoju obeležili su poslovi planiranja, projektovanja, inženjeringa i nadzora instalisanja, kao i uvođenje trećeg segmenta zaštite – zaštita životne sredine. Zbog povećanog obima aktivnosti VATROGAS prerasta u INSTITUT VATROGAS zadržavajući dobru poslovnu praksu da neprekidno osluškuje i prati  potrebe svojih korisnika.

O nama - danas

Stručni kadar prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka Instituta pomaže korisnicima da razviju, održavaju i unapređuju vlastiti sistem sveobuhvatne zaštite zaposlenih, materijalnih dobara i životne sredine. U potpunosti kadrovski i tehnički opremljen za obavljanje delatnosti Institut poseduje odgovarajuće licence, rešenja, dozvole i sertifikate resornih ministarstava i Akreditacionog tela Srbije. Sve radne aktivnosti se obavljaju u skladu sa zahtevima ISO 9001, ISO 14001 i  ISO 45001. Cilj Instituta je da svakim segmentom svog društveno odgovornog poslovanja stekne i zadrži poverenje svojih korisnika.