NOVO ZOP REŠENJE

Dana 26.04.2021. godine Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova dodelio je Institutu Vatrogas Rešenje za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima druge I treće kategorije ugroženosti od požara u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge I…

Opširnije

„QAL 2“ I „AST“

Kontinualna merenja emisije tokom perioda rada stacionarnih izvora zagađivanja vrše operateri automatskim mernim sistemom kojim se osiguravaju podaci o koncentraciji i masenom protoku zagađujućih materija. Ispravnost uređaja za kontinualno merenje emisije obezbeđuje se ispunjavanjem zahteva standard SRPS EN 14181 I ispitivanjima koja su definisana ovim standardom. Institut Vatrogas, kao ovlašćeno pravno lice za merenje emisije,  sprovodi…

Opširnije

MONITORING ZEMLJIŠTA

Dana 05.08.2020. godine od Ministarstva zaštite životne sredine Institut Vatrogas je dobio rešenje: 1) za obavljanje poslova monitoringa koji se odnose na uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje uzoraka zemljišta; 2) za obavljanje poslova monitoringa koji se odnose na karakterizaciju zemljišta na nivou tipa i 3) za procenu stepena ugroženosti zemljišta na osnovu analiziranih parametara i indikatora, odnosno…

Opširnije

ISPITIVANJE OTPADA

U „Službenom glasniku RS“, br. 14/2020 od 21. februara objavljeno je obnovljeno ovlašćenje Instituta Vatrogas za ispitivanje otpada i to za: 1) uzorkovanje otpada po metodama utvrđenim srpskim standardima, međunarodno priznatim standardima ili drugim dokumentovanim važećim metodama; 2) karakterizaciju otpada (fizička, fizičko-hemijska i biološka ispitivanja otpada) radi klasifikacije otpada za prekogranično kretanje, tretman I odlaganje u…

Opširnije