institut-vatrogas-zgrada 3

O nama - istorijat

Godine 1989. u Novom Sadu je osnovan VATROGAS, sa ciljem da nađe svoje mesto u privredi grada, regiona i republike kao privredni činilac koji će u punoj meri dati svoj doprinos razvoju zaštite od požara i zaštite na radu. U prvim danima poslovni akcenat stavljen je aktivnosti iz oblasti zaštite od požara. Delatnost se zatim proširuje čitavim spektrom poslova iz oblasti zaštite na radu.

Sledeći korak u razvoju obeležili su poslovi planiranja, projektovanja, inženjeringa i nadzora instalisanja, kao i uvođenje trećeg segmenta zaštite – zaštita životne sredine. Zbog povećanog obima aktivnosti VATROGAS prerasta u INSTITUT VATROGAS zadržavajući dobru poslovnu praksu iz dotadašnjeg iskustva uz stalnu težnju da osluškuje i prati  potrebe svojih korisnika.

O nama - danas

Stručni kadar prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka kojim danas raspolaže Institut Vatrogas pomaže korisnicima da razviju, održavaju i unapređuju vlastiti sistem sveobuhvatne zaštite zaposlenih, materijalnih dobara i životne sredine.

U potpunosti kadrovski i tehnički opremljen za obavljanje delatnosti Institut poseduje odgovarajuće licence, rešenja, dozvole i sertifikate resornih ministarstava i Akreditacionog tela Srbije. Sve radne aktivnosti Instituta se obavljaju u skladu sa zahtevima ISO 9001, ISO 14001 i  ISO 45001.

Cilj Instituta je da svakim segmentom svog društveno odgovornog poslovanja stekne i zadrži poverenje svojih korisnika.